Code-Sucks.com - Header
suplik1.jpg(5 kb)
Metodické pokyny
Tabulka mísitelnosti přípravků používaných v ochraně v ekologické produkci >>

Medické pokyny k používání BIOFUNGICIDŮ v ochraně proti strupovitosti v přehledné tabulkové formě. Zpracován je harmonogram ochrany ve vztahu k fenofázím, mechanismu účinku přípravků, fytotoxicitě a abiotickým podmínkám.

Pdf dokument ke stažení zde >>
Zajímavosti
Velmi zajímavý příspěvek o "integrální ochraně", který byl publikován bezmála před 50 lety. Stojí za přečtení !!

Pdf ke stažení >>

Články a odborné příspěvky

Na této stránce naleznete příspěvky týkající se ekologické a integrované produkce ovoce.

Bulletin Biosadu


Biosad news - "nulté" vydání občasníku (Bodensee) >>
Biosad news - 1. vydání občasníku >>
Biosad news - 2. vydání občasníku >>

Zprávy a reportáže


dolany2014_small.jpg(3 kb) Dolany, 14.8.2014. Necelé dvě desítky zájemců o dění v ochraně ovoce se ve čtvrtek 14.8. sešla v areálu ovocnářského střediska ZD Dolany. Nižší počet účastníků zcela vynahradila příjemná a otevřená atmosféra s množstvím diskuzních témat, včetně aktuální situace kolem odbytu ovoce. Organizátory polního den byli Václav Psota (Biocont Laboratory) a Radka Zeinerová (ZD Dolany). Hlavním cílem setkání byla prezentace poloprovozních pokusů s přípravkem Alginure ve výsadbách odrůdy Golden Delicious, kde v loňském roce byly problémy se strupovitostí. Zařazení Alginure do systému ochrany viditelně snížilo napadení ...

Celou reportáž ze semináře včetně dalších informací a zpráv najdete v 1. vydání bulletinu Biosadu >>

Prezentace ze semináře:
V. Psota: Den v sadu >>
V Falta: Co je nového v ochraně sadů.. >>

bodensee_small.jpg(3 kb) V parných letních dnech 17. – 19. července 2014 se vypravila skupina ovocnářů z Moravy a Čech a dalších zájemců na poznávací cestu na jih Německa. Zájezd se uskutečnil pod záštitou občanského sdružení Biosad ve spolupráci s firmami Voen a Biofa. Cílem cesty, kterou perfektně zorganizoval a připravil Radek Vávra, byla návštěva ovocnářských podniků v okolí Bodamského jezera. Program byl věnován jak podnikům hospodařícím ekologicky, tak i těm v integrovaném režimu. Po několika hodinách strávených v autobuse jsme zastavili v rodinné firmě Haug ve vesnici Schönau na předměstí města Lindau. V malebné krajině okolo Bodamského jezera Claudius a Janine Haugovi pěstují na 7 hektarech vinnou révu a na 10 hektarech jabloně ....

Kompletní reportáž ze zájezdu najdete zde >>
Fotografie jsou k dispozici na http://biosad.rajce.idnes.cz

detenice2013_small.jpg 17. 4 - 19.4. 2013 se v Dětenicích u Jičína konal seminář na téma "Ekologické intenzivní sady - zakládání, péče a ochrana". Lektorem byl Andreas Haseli (FiBL - Forschunginstitute fur biologischen Landbau, Švýcarsko). Ve třídenním přednáškovém maratonu bylo možno v netradičním prostředí středověké krčmy vstřebat průřez celým ekologickým ovocnářstvím - od zakládání výsadeb přes výběr odrůd až po detaily v ochraně. Pozornost byla věnována také výživě a péči o půdu; nastíněna byla i podpopra biodiverzity sadů. Jelikož mnoho informací bylo reálné ve vyhrazeném čase podat pouze obecněji, musel přednášející průběžně reagovat na dotazy z publika. Excelentně byly zpracovány např. peckoviny, zařazené do semináře třetí přednáškový den. Posluchači, jichž se na semináři pořádaném Bioinstitutem sešlo víc než 5 desítek, měli možnost nahlédnout nejen do kuchyně místní restaurace, ale také švýcarského ekologického ovocnářství. Účastníci semináře obdrží výukové materiály v českém překladu.

Exkurze do Rakouska se zdařila. 21.8.- 22.8. 2012 vyráží po 6. hodině ranníz Brna minibus s necelou dvacítkou výletníků do jižního Rakouska. Cílem výpravy je návštěva několika ovocných farem ve Štýrsku. Průvodcem je Claudia Freiding a také Karl Waltl ze Štýrské agrární komory, kteří zde působí jako poradci; překlad jakož i organizaci celého zájezdu vzal na své triko Martin Bagar. S mírným zpožděním dorážíme do Gleisdorfu, který je nejen výchozím bodem pro další cestu, ale také sídlem zmíněné Landwirtschaftskammer a místem setkání s průvodci. Nejprve jsme přijati ovocnářem Christofem Krispelem (www.koegerlhof.com), jenž hospodaří v IPM režimu na cca 15 ha a kromě péče o sady se také věnuje zpracování ovoce na originální mošty a mimo jiné produkuje i překvapivě chutné jablečné víno. Pan Krispel sděluje celou řadu podrobností o svém podniku a pěstování a problémech, jež řeší. Na 80% výměry jsou jablka, dále hrušně, meruňky. Při hustotě stromů 3500-400 ks/ha sklízeň dosahuje přibližně 50 t konzumních jablek. Obtíže činí např. pear decline (zřejmě spojená s výskytem mer), vzhledem k častým srážkám také strupovitost; naopak obaleč jablečný nebo vlnatka krvavá nejsou takovým problémem. Frekvence postřiků činí 22-25 zásahů/rok. Výhledově vidí p. Krispel problém v omezování výskytu reziduí vyplývajícím ze strany obchodních řetězců.

Druhou navštíveno farmou byly ekologické sady Johanna Trummera. Pan Trummer hospodaří na 8 hektarech, z toho 7 ha představují jabloně, zbytek hrušně. "Ekologicky" začal hospodařit až v roce 2007. Ze sortimentu jabloní pěstuje odrůdy Pinova, Arlet, Gala, Idared a Topaz (0,5 ha), z hrušní odrůdy Wiliamsova a Boskova. Všechny plochy výsadeb jsou opatřeny sítěmi proti kroupám a kapkovou závlahou. Výsadby jsou vybaveny též horní závlahou nad koruny stromů. Ve výsadbách používá mechanizaci pro regulaci plevelů v příkmenných pásech, stroje na probírku květů a řez korun stromů. K regulaci plevelů používá ovocnář diskové plečky s talíři nastavitelnými do všech úhlů. Střídá diskovou plečku, která přihrnuje zeminu ke stromkům a plečku odhrnující zeminu. Ošetření příkmenných pásů provádí v každé druhé řadě z důvodu podpory benefičních organismů. S mechanickou regulací plevelů je p. Trummer spokojen více než s donedávna používanými herbicidy. Ovocnář dosahuje produkce ve výši obvykle 30 - 35 t/ha, se závlahou až 40 - 50 t/ha tržních jablek s 80 % v 1. jakostní třídě a 10 - 20 % ve 2. třídě. Cena produkce závisí na kvalitě, v IP jsou ceny v rozpětí 0,35 - 0,45 EUR, v organické produkci 0,65 - 0,75 EUR za jeden kilogram. V ekologické produkci jsou vyšší náklady na pěstování s nižšími výnosy asi o 1/3. V ochraně proti strupovitosti používá měď, síru, polisulfid vápenatý a Vitisan. Polysulfid je aplikován též pomocí nadkorunní závlahy, což je systém používaný řadou dalších ekologických ovocnářů...

Na závěr jen pár postřehů vyplývající z výše uvedených i dalších návštěv: Jak IPM, tak ekologické pěstování je v Rakousku založeno na intenzitě a velké hustotě stromů na 1 ha. Svou fyziognomií a celkovým dojmem se EP a IPM sady nelišily. V prvních byla možná méně posekána tráva a občas nějaký plevílek v příkmeném pásu. Což ale není na závadu, poněvadž rozumný výskyt řady plevelných druhů zvyšuje diverzitu přirozených nepřátel. Nutností ve většině sadů jsou sítě proti kroupám, často se používá i protimrazová nadkorunní závlaha sloužící např. i k aplikacím polysulfidu. V sadech, které jsme procházeli, nebyla viditelná poškození strupovitostí či padlím, a to ani na citlivých odrůdách v ekologických výsadbách. Někde se objevují problémy s podkopníčkem spirálovým, ale zatím nejde o závažná napadení. Úspěšnost systému ochrany i celé technologie pěstování spočívá jednak v dlouholetých zkušenostech, dobře propracovaném a fungujícím informačním servisu, ale určitě také v pořádku, který je patrný na každém kroku.

Klíčová je včasnost zásahů, jež se vyplácí třeba u mšic a dalších skupin škůdců. Menší plocha rodinných farem, zpravidla ne nad 10 ha, umožňuje věnovat sadům maximální péči po celou sezónu. Významným faktorem je také vybavení vhodnou mechanizací a také bytostná a po mnoho generací vytvářená propojenost ovocnářství s regionem. To znamená, že spolehlivě a na partnerské bázi fungují odbytová družstva i zájem o místní produkty, pěstitelé mají přístup k různým substrátům, které využívají při hnojení ekologických sadů, atd. Nicméně se domnívám, že i rakouští pěstitelé by i u nás mohli vidět řadu věcí, za které se není třeba stydět. Některé problémy přetrvávají ne vinou ovocnářů, ale proto, že naše krajina v jejím sociálním kontextu utrpěla řadu ran. Doufejme, že se většinu z nich podaří postupně zhojit.

zaznamenal V.F.

Další postřehy z exkurze budou v dohledné době zveřejněny v časopise Zahradnictví.

Obrázky ze zájezdu viz

fotogalerie2. Odborné publikace a prezentace

Většina prezentovaných příspěvků je výstupem projektu NAZV QH92179 publikovaných v posledních 2 letech.

1) Příspěvky v odborných periodikách, prezentace, postery...

Výsledky z pokusů se skládkovými chorobami (B. Hortová, Olomouc, srpen 2013) >>
Prezentace o přirozených nepřátelích škůdců (K. Holý, Tetčice, prosinec 2012) >>
Příspěvek věnovaný využití teplotních modelů v signalizaci ochrany (prezentace T. Litschmanna ze semináře ve Skalském Dvoře) >>
Rozhovor se zástupci německé firmy BIOFA pro časopis Zahradnictví >>
Přípravek SpinTor v integrované a ekologické produkci (Rostlinolékař 2/2010) >>
Výsledky fungicidních pokusů proti striupovitosti v roce 2010 (Zahradnictví 11/2010) >>
Postřehy z mezinárodní konference o ekologické produkci (Zahradnictví 7/2010) >>
Citlivost populací obaleče jablečného k CpGV u nás (Zahradnictví 7/2010) >>


2) Metodiky a metodické pokyny


rezidua2013.jpg(3 kb) Vydána byla tiskem metodika s názvem "Minimalizace rizik pesticidů v integrované produkci jádrovin" zaměřená na problematiku reziduí pesticidů v ovoci a na vedlejší účinky přípravků na necílové organizmy, především na přirozené nepřátele škůdců. V publikaci jsou k dispozici degradační křivky většiny účinných látek fungicidů a zoocidů určených do jádrovin včetně podkladů pro postřikový plán, jenž by měl pěstitelům pomoci splnění podmínek nízkoreziduální a bezreziduální produkce. Zpracována je bionomie základních skupin přirozených nepřátel škůdců doplněná fotografiemi a údajemi o jejich citlivosti k pesticidům. U pesticidních látek jsou uvedeny účinky na necílové druhy a přípravky rozděleny do aktualizovaného zeleného, žlutého a červeného seznamu podle jejich hodnocení v databázích a v laboratorních pokusech. Autorský tým tvoří řešitelé a spoluřešitelé 2 výzkumných projektů, jejichž prostřednictvím mohly být informace obsažené v této příručce v průběhu několika posledních let získány a zpracovány. Počet stran 71; barevné fotografie, grafy, tabulky. >>

BBCH_tab5.jpg(309 kb) Tabulka kompatibility přípravků používaných v ekologické produkci >>
V tabulce zpracovány možnosti kombinací většiny klíčových přípravků povolených v EP. Ve výčtu chybí přípravek Polisenio (polysulfididká síra), který je díky vysokému pH s většinou látek nebo biopreparátů nemísitelný.

Metodický list k používání biofungicidů proti strupovitosti >>


3. Externí příspěvky

Možnosti ošetření násady proti poškození pozdními mrazy:
1) Využití přípravku Atonik dle instrukcí registranta >>
2) Aplikace přípravků na bázi giberelinů Gibb Plus a Gibb 3 . Principem je podpora vývoje plodů i při poškození semeníků mrazy (vývoj bez oplození). Větší efekt lze očekávat u hrušní a třešní; u jabloní cca 10%. >>
3) Gibb Plus dávkování >>

Příspěvek oponující mylným názorům na ekologické zemědělství >>
Zajímavý příspěvek o "integrální ochraně", který byl publikován bezmála před 50 lety...!! >>
[Zpět na začátek stránky]