Code-Sucks.com - Header

Semináře
a konference

Co je Biosad?
BioSad je občanské sdružení, jehož posláním je podpora rozvoje ekologické produkce ovoce v České republice. Cílem je usnadnění komunikace mezi výzkumem a pěstiteli a podpora efektivního uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Naše aktivity jsou soustředěny na poskytování informací potřebných pro biopěstitele zaměřených na výrobu kvalitního a zdravotně nezávadného ovoce. Dalším cílem sdružení BioSad je zařazováním prvků ekologického pěstování do produkce integrované.

Více >>
Program
Naše činnost je zaměřena na poradenství a další formy služeb pěstitelům v následujících oblastech:

- ochrana proti houbovým chorobám
- ochrana proti škůdcům
- informace o přípravcích
- spolupráce s výzkumem
- transfer výsledků výzkumu do praxe
- propagace bioovocnářství

Více >>
Kontakt
Vladan Falta
vladan.falta@seznam.cz
tel.: 733131114

Radek Vávra
rvavra@seznam.cz
tel.: 737603151

Václav Psota
psota@biocont.cz
tel.: 733522664

Roman Loskot
loskot@biocont.cz
tel.: 604938822

Martin Bagar
bagar@biocont.cz
tel.: 603 155 208


Archiv >>

Seminář v Tetčicích 10.3.2015


Prezentace ze semináře:
Vávra, V.:
Aktuální sortiment odrůd jádrovin vhodných pro EZ   >>
Musilová T.: Situace a novinky v dotační podpoře ekol. ovocnářství  >>
Litschmann,T.: Program RIMpro velký pomocník pro ovocnáře  >>
Pekár, S: Biologická ochrana v zimě   >>


Polní den v Dolanech


dolany2014_small.jpg(3 kb) Dolany, 14.8.2014. Necelé dvě desítky zájemců o dění v ochraně ovoce se ve čtvrtek 14.8. sešla v areálu ovocnářského střediska ZD Dolany. Nižší počet účastníků zcela vynahradila příjemná a otevřená atmosféra s množstvím diskuzních témat, včetně aktuální situace kolem odbytu ovoce. Organizátory polního den byli Václav Psota (Biocont Laboratory) a Radka Zeinerová (ZD Dolany). Hlavním cílem setkání byla prezentace poloprovozních pokusů s přípravkem Alginure ve výsadbách odrůdy Golden Delicious, kde v loňském roce byly problémy se strupovitostí. Zařazení Alginure do systému ochrany viditelně snížilo napadení ...

Celou reportáž ze semináře včetně dalších informací a zpráv najdete v 1. vydání bulletinu Biosadu >>

Prezentace ze semináře:
V. Psota: Den v sadu >>
V Falta: Co je nového v ochraně sadů.. >>

Seminář v Tetčicích u Rosic

13.3.2014 se v Tetčicích u Rosic koná tradiční seminář zaměřený na klíčová témata v ochraně sadů. Jedním z přednášejících bude Karel Waltl z Rakouska. Těšíme se na Vaši účast!       více >>

Konference v Nitře

5.9. - 6.9.2012 se konala na Slovensku konference o ochraně rostlin.

nitra_2012.jpg Tradiční "mezinárodní" Česká a slovenská konference o ochraně rostlin po devíti letech opět zamířila do Nitry (přívlastek "mezinárodní" je v uvozovkách, neboť většina účastníků je zpravidla tvořena z Čechů a Slováků). I když tento typ akcí není zástupci praxe navštěvován, a je spíše určen pro výzkumníky, studenty a pracovníky státní správy, nakonec jsme se rozhodli s dalšími kolegy (na fotografii Kamil Holý a František Kocourek z VÚRV) na Slovensko vyrazit a odprezentovat některé novější výsledky z pokusů věnovaných ochraně sadů. "Za" Biosad se této akce fyzicky zúčastnili: M. Bagar, V. Psota a V. Falta jako autoři či spoluautoři několika přednášek či posterů. Doufejme, že příspěvky byly obohacením programu a aspoň někoho z přítomných zaujaly.Příspěvky:
Kamil Holý a kol. - Vliv kvetoucích rostlin na biodiverzitu hmyzu v jabloňovém sadu
Václav Psota, Martin Bagar - Ochrana proti nesytce jabloňové metodou dezorientace
Vladan Falta a kol. - Quassia amara v ochraně sadů


Úvod do sezóny v Tetčicích

15.3.2012 se opět v Tetčicích u Rosic uskutečnil seminář. I přesto, že sezóna díky teplému počasí již k tomuto datu začala, o účast na semináři byl zájem.

tetcice11_3.jpg V programu byla tradičně zařazena témata z ochrany. Kromě obsáhlé přednášky Ing. Ackermanna věnované patogenům jsme se snažili zaměřit na některé oblasti, kde dosud nejsou k dispozici uspokojivá řešení a nebo se je nedaří uplatňovat. Sem můžeme zařadit mery na hrušních, vlnatku krvavou a další témata. Tradičně byl prostor věnován možnostem ochrany proti klíčovým škůdcům a patogenům v ekologickém ovocnářství. Po ukončení semináře se konala Valná hromada občanského sdružení Biosad.

Přednášky:
V. Falta - Ochrana proti vybraným škůdcům v sadech.


Seminář v Tetčicích

13.12.2011 se v Tetčicích u Rosic v hotelu U Crlíků konal poslední letošní seminář pro ovocnáře.

tetcice11_1.jpg(62 kb) V tématickém zaměření tradičně převažovaly problémy ochrany, ať už v ekologickém nebo integrovaném pěstování ovoce. Účast hostů ze zahraničí byla určitě přínosem a inspirací do další práce. Podnětné bylo otevření otázky týkající se výživy sadů - snad se do budoucna podaří celému tématu věnovat více pozornosti. V krátkém čase, který byl pro seminář vymezen, však nebylo možné vše prodiskutovat. Takže nezbývá, než se těšit na další příležitosti k podobným setkáním.

Zde jsou k dispozici pdf verze přednášek:

Bassanetti, C., CBC, Itálie - Situace v Italském ovocnářství. Aktuální trendy v použití MD. Nové produkty v monitoringu škůdců.
Maier, A., Andermatt, Švýcarsko (prezentoval V. Psota) - Situace ve Švýcarském ovocnářství. Nové virové produkty na obaleče jablečného a další obaleče.
Hartl, W. Bioinstitut Austria, Rakousko - Dynamika pohybu živin v půdě. Možnosti zlepšení výživy v integrovaném a ekologickém ovocnářství. Poznámka: k dispozici je příspěvek prezentovaný na semináři Vinoenvi konaném 3.-4.11. 2011 v Mikulově.
M. Bagar - Nové poznatky v nechemické ochraně sadů: část 1 - houbové choroby
M. Bagar - Nové poznatky v nechemické ochraně sadů: část 2 - fungicidní pokusy
M. Bagar - Nové poznatky v nechemické ochraně sadů: část 3 - živočišní škůdci
V. Falta - Signalizace ochrany proti CP v roce 2011 (nebylo odprezentováno)

Seminář v Kobylí

23.3.2011 se ve středisku v Kobylí uskutečnil seminář zaměřený na vybraná témata z ekologického pěstování ovoce, především z oblasti ochrany.

Vzhledem k nastupujícímu jaru byly v době konání semináře velmi aktuálním tématem provádění zásahů proti škůdcům či patogenům vyskytujícím se v úvodu sezóny. Některé aplikace, jako např. ošetření broskvoní proti kadeřavosti, již proběhly, ale většina problémů v ochraně je před námi. Řadu informací, které zazněly na semináři, proto budou moci pěstitelé v příštích dnech a týdnech bezprostředně využít. Jednotlivé prezentace jsou k dispozici ke stažení v pdf verzi:

P. Ackermann - Ochrana proti houbovým chorobám v ekologických sadech
V. Falta - Ochrana proti škůdcům - zahájení sezóny
M. Bagar - Přípravky na ochranu v ekologickém a integrovaném pěstování ovoce
S. Boček - Agrotechnika a výživa v ekologickém ovocnářství

Zaznamenal VF

Seminář v Modřicích

7.12.2010 se v motorestu v Modřicích uskutečnil již tradiční seminář zaměřený na problémy ochrany. Mimořádný zájem ovocnářů především vyplýval z plánované přednášky K. Waltla z Rakouska.

Ani nepříznivé počasí a komplikace v dopravě nezabránily zájemcům o seminář zcela naplnit přednáškový sál motorestu v Modřicích. K rekordní účasti přispěla především přednáška hosta ze zahraničí (K. Waltl, Rakousko). Posluchači měli možnost vyslechnout řadu zajímavých informací nejen z oblasti ochrany, ale byli také seznámeni se situací v ovocnářství u našich jižních sousedů. Celková plocha výsadeb v Rakousku je nyní 12 200 ha a počet podniků činí 4000 ha. Z toho vyplývá, že průměrná výměra jednotlivých farem se pohybuje okolo 3ha přičemž 10 ha je v daných podmínkách uváděno jako hraniční hodnota, kde je možné se uživit pouze ovocnářstvím. Více než polovina sadů (67%) je koncentrována v jihovýchodním regionu země (Steiermark). I když nikoho asi nepřekvapí, že nejrozšířenějším ovocným druhem jsou jabloně (7200 ha), skladba ostatních plodin je velmi zajímavá. Za zmínku stojí především jahody (1300 ha) a z našeho pohledu trochu exotický černý bez (1200 ha) pěstovaný za účelem výroby potravinářských barviv. U ostatních plodin se plochy pohybují mezi 200 a 600 ha. 80 % ploch je pod sítěmi, což je v této alpské zemi nutností. Zbývajících 20% sadů není chráněno z technických důvodů (svahovitost nebo nevhodný tvar plochy). V rámci organizační struktury zahrnující Obstbauverband (obdoba OU), O.P.ST. (Obst Partner Steiermark), Land Steiermark , Landwirtschaftskammer Stmk. je angažováno cca 10 osob profesně zaměřených na poradenství.

V režimu bio je nyní zahrnuto cca 1700 ha (14% sadů), z čehož v rámci celkové plochy jednotlivých plodin činí podíl bioprodukce u konzumních jablek 11%, u konzumních hrušek 30%, podíl třešní a višní je 9,5%, meruněk 11,5%,broskví 19%, švestkek 6%, lískových ořechů a kaštanů 93%. U většiny plodin je patrný vzrůstající nebo stabilní (meruňky) trend směrem k bioprodukci. Výjimku tvoří klesající trend u třešní a višní díky nedostatku účinných prostředků v ochraně proti vrtuli třešňové. V doporučení odrůd jablek pro Bio není dle O.P.ST. zcela jednoznačně akcentována rezistence ke strupovitosti, ale brány v úvahu i další vlastnosti (např. citlivost ke skládkovým chorobám a jiným patogenům). Doporučení je následující: Topaz, Gala, Golden D., Braeburn; dále: Arlet, Idared, Jonagold, Pinova.

Z odborných témat zaměřených na konkrétní problémy ochrany byl největší prostor věnován klíčovým houbovým chorobám. I když principy vázané na bionomii patogenů platí samozřejmě i v našich sadech, jsou v Rakousku některé detaily v technologii ochrany odlišné a více precizovány. Jako příklad můžeme uvést strupovitost, kde je kladen větší důraz na preventivní opatření (odstraňování či podpora dekompozice listů jako infekčního zdroje). Svá specifika má používání fungicidů pro biorežim, jako jsou Mycosin, Vitisan, polysulficidická + elementární síra, Cu a také další přípravky (vodní sklo, draselné mýdlo), zejména zařazení těchto přípravků v systému ochrany. Podrobnosti týkající se daného tématu jsou svým rozsahem nad rámec tohoto příspěvku, připravováno je však jejich přehledné zpracování do tisku, metodik a prezentace na dalších seminářích či v rámci webu.

Ustavující valná hromada o.s. BioSad

Bezprostředně po ukončení semináře v Modřicích se uskutečnila avízovaná ustavující valná hromada občanského sdružení BioSad, ve kterém je aktuálně evidováno 22 členů. Proběhla volba předsednictva a předsedy sdružení; dále byly podány návrhy týkající se některých korekcí v současných stanovách a naplánována příští valná hromada (konec února, Skalský Dvůr). Zde bude především sestaven plán činnosti pro nejbližší období.

Zaznamenal: VF


Ruzyně - 11.11.2010

11.11.2010 se uskutečnil seminář, jehož pořadatelem byl Výzkumný ústav rostinné výroby, v.v.i. Cílem setkání bylo rozvinutí diskuze o ekologizaci současné integrované produkce a o rozvoji organické produkce.

Zhruba 45 účastníků semináře mělo příležitost seznámit se s řadou zajímavostí z oblasti integrovaného a organického pěstování ovoce. V úvodním slovu, kterého se ujal ředitel pořadatelské instituce, prof. F. Kocourek, kromě jiného zazněly i závažné informace týkající se financování současného výzkumu a rozvoje instituce. Zavedený bodový způsob hodnocení výzkumu (tzv. systém RIV) přinesl v konečném důsledku spíš negativa a celý systém bude nutné přehodnotit tak, aby se mohl pružněji uskutečňovat transfer výsledků výzkumu do praxe. Pro budoucnost zemědělského výzkumu je naopak pozitivní zprávou, že v příštích letech zůstane zachována možnost financování projektů ze zdrojů NAZV. Zmíněna byla potřeba ekologizace ovocnářství v souladu s moderními zahraničními trendy. Naléhavost situace v ekologickém pěstování ovoce, zejména ve vztahu k dotacím, zdůraznil ve svém vystoupení vedoucí Oddělení ekologického zemědělství MZe ČR, Ing. Jan Gallas. Většina výměry ekologických sadů v ČR totiž neslouží k produkčním účelům, což bude nutné v blízké budoucnosti změnit. K posílení ekonomického potenciálu těchto výsadeb se jako zásadní krok jeví zavádění efektivních pěstebních technologií schopných produkovat kvalitní ovoce. V tomto směru bylo možno čerpat inspiraci v průběhu přednášky Johannese Kiefera z firmy BIOFA AG zaměřené na systémy ochrany ovoce v ekologickém režimu pěstování v Německu a v dalších evropských zemích. Další příspěvky, převážně v režii pracovníků VÚRV, byly zaměřeny na vybraná témata integrované i biologické ochrany sadů. Podrobnosti najdete v jednotlivých prezentacích v pdf formátu:

V. Falta - Úvod
J. Kiefer - BIOFA AG
M. Bagar - Biodiverzita sadů
J. Stará - CpGV
J. Lukáš - pilatka j.
J. Korba - E. amylovora
R. Pavela - "Rock-efekt"
K. Holý - užitečné organismy


Chystané semináře a další akce

Aktuálně není žádný seminář naplánován.